Aforismeja & ajatelmia

Tässä listaus aforismeista ja ajatelmista, joita on kertynyt varastoon vuosien varrella…

On vain tämä hetki.

Haluaminen aiheuttaa kärsimystä

Hyväksy asiat sellaisina kuin ne ovat

Keskity yhteen asiaan kerrallaan

Keskity todelliseen kokemukseen, älä kuvitelmiin

Uteliaisuus on lahja!

Ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan vähän kuin on tarpeen!

Vähän liian vähän on parempi kuin vähän liian paljon. (Sarasvuon lausumaa radio monologissa).

Vähän epämukavuutta

Motivaatio on tärkeintä!

Menestys on sattumaa. Mutta mahdollisuus menestymiseen ei, se tehdään pienillä teoilla päivittäin.

Elämässä monet asiat ovat sattumia. Mutta, sattuma suosii harjaantunutta mieltä. Eli: monet ideat, keksinnöt ja mahdollisuudet tapahtuvat ihmiselle jotka ovat innostuneita jostain asiasta, tutkivat ja kokeilevat. Ja kas, kuin sattumalta syntyy jokin loistelias idea..
Jos teet kovasti duunia ha harjoittelet jonkun asian eteen, niin saatat onnistua.
Jos et tee duunia ja harjoittele, niin tuskin onnistut.

Hengitä! Rauhoittumisen keino no 1. Hitaasti sisään hengitys ja vielä hitaammin ulos (pidä huulet lähes kiinni).

Voit tehdä mitä vaan, mutta et kaikkea!

Useimmat asiat ovat turhia. Vain kuolla on pakko.

Vaihtoehtojen ja resurssien vähyys mahdollistaa suuret ideat.

Jätä pois kaikki turha, löydät oleellisen.

Se mikä jää jäljelle, kun kaikki turha on poistettu, on tärkeintä.

Keskity olennaiseen.

Onni ei ole elämän päämäärä, vaan hyvän elämän sivutuote. (Emily Esfahani Smith).

Keskity oleelliseen (essential), kuinka paljon asioita voi jättää pois niin, että kokonaisuus vielä toimii..!?

Tee vain sen verran kuin on tarpeellista, ei niin paljon kuin mahdollista.

Do no harm, but dont take no shit!

Jos haluat tietää miten yritykselläsi…
…meni viime viikolla, katso talouslukuja.
…menee tällä viikolla, katso asiakkaitasi.
…menee ensi viikolla, katso työntekijöitäsi ja heitä ympäroivää systeemiä.

Näkökulman vaihtaminen auttaa ajattelemaan asiaa toisen näkökulmasta

Entä jos vastakkainen näkemys on totta (oikeampi)? What if the opposite is true?

John Seeley Brown explains in this fantastic lecture, things are changing so fast that it is almost becoming impossible to become an expert in anything and ‘everyone will always be a newbie’

Aseta tavoitteet, kirjoita ne ylös, niin niitä tulee seurattua.

On iso ero: olla kiinnostunut asiasta tai olla sitoutunut asiaan.

Tavoitetta tärkeämpää on sitoutua matkaan sitä kohti.
Tavoite tulee jakaa pieniin osatavoitteisiin, joiden saavuttaminen kertoo edistymisestä ja kannustaa jatkamaan.

Lopputulos tulee sivutuotteena, kun tehdään oikeita asioita oikein. Tulisikin seurata ja mitata matkaa ja sen edistymistä (vauhtia, väliaikaa), sen sijaan että tarkastellaan vain tavoitteen saavuttamista.

Kun tekee vähemmän asioita, saa enemmän aikaan.

Mieli ja ruumis on yhtä. Plasebo ja nosebo ovat todellisia. Descartes oli väärässä siinä, että mieli ja ruumis ovat erillisiä (dualismi).

Hyveet (antiikin neljä):
– rohkeus, urheus
– Kohtuullisuus, itsehillintä
– Viisaus, järkevyys, harkitsevuus
– Oikeudenmukaisuus, oikeamielisyys

Paradoksaalisesti (oman tutkimusalueen) oppimisessa käy niin, että mitä enemmän oppii, sitä enemmän on opittavaa. Aihepiiri laajenee kuin fraktaalikuvio: sivuhaaroista laajenee uusia alueita, joka suuntaan voisi edetä.

Melkein kaikki onnistuu, kun vain alkaa tekemään!

Suunnitella ja toteuttaa ovat kaksi eri asiaa.

Pelkkä tieto ei saa aikaan muutosta, asiat pitäisi saada luontevaksi osaksi arjen rakenteita.

Osaaminen (tms.) on vaikea määritellä, mutta on helppo tunnistaa kun sen näkee.

Intohimo on ratkaisevin tekijä joka saa asioita tapahtumaan, toki myös kyvykkyys vaikuttaa.

Uudet ja odottamattomat kokemukset kiihdyttävät luovuutta ja lisäävät inspiraatiota.

Fyysisen rasituksen kautta pääsee lähemmäksi henkistä minuutta.

Henkilön sisäisen minuuden ja sosiaalisten roolien välinen levoton liike (Veijo Meri).

Sisäinen motivaatio on kolmen päätekijän kertolasku: riittävä vapaus, mahdollisuus kehittyä työssään sekä kokemus työn merkityksellisyydestä.”

Jos palaverissa on yli seitsemän henkeä, se on päättämätön, toimimaton, vain informatiivinen tapahtuma.

Hyveet johtavat hyvään elämään.

Antiikin Kreikan neljä hyvettä: käytännöllinen viisaus, rohkeus, oikeamielisyys, kohtuullisuus

Asiat eivät tee meitä onnettomiksi, vaan oma suhtautuminen niihin. Eli asenne. Tämäkin on uskomus.

Ole utelias!

Tehdään asioita, kokeillaan, osa toimii, osa ei. (Saku Tuominen)

”Elämä on arvaamatonta, koska tahansa voi tapahtua jotain hyvää” (Eeva Kilpi, Saku Tuominen)

Uskomukset ohjaavat meitä, osa niistä on vääriä, osa jopa tunnistamattomia.. (Saku Tuominen, Annamari Heikkilä).

80% kokouksista on turhia!

Tehtäviin käytetään niin paljon aikaa kuin sitä on.

Todellisuus ja vaikutelma (vrt Hyppönen), uskotaan että asiat ovat niin kuin ne näyttävät olevan, vaikka kyse on vaikutelman antajan kyvykkyydestä luoda todellisuuden kuva.

”Urheilu on parasta huumetta”.

Every day matters!

Ole armollinen itsellesi, 80% suoritus usein riittää. (Täydellisyyteen pyrkiminen on mahdotonta, sillä vain kuormittaa itseään turhaan.)

Tee rennosti sen minkä ehdit, enempää ei voi vaatia.

”What if the opposite is true?” Entä jos täysin päinvastainen onkin totta? Kyseenalaista (Saku Tuominen)

Kokeile, testaa, päätä, kokeile uudestaan jne.

Oletko tyytymätön? Kokeile ja tee jotain muuta.

Itsehillintä ja kurinalaisuus ovat hyveitä, mutta ne rajoittavat luovuutta!

Tehdään oikeita asioita oikein.

Teesi, antiteesi, synteesi.

Asia on niin jos siltä näyttää.

Älä hötkyile, turha kiire pois. Ota rennosti.

Uudet ja odottamattomat kokemukset kiihdyttävät luovuutta ja lisäävät inspiraatiota.

Aivot avaavat ovia.

Ratkaisuja vai ongelmia..

Tulkinta vaatii älyä, kaavamainen suorittaminen ei.

Luovuutta on yhdistää näennäisesti erillisiä asioita yhteen uudella tavalla. Risteyskohdat, raja-alueet, tiede ja taide. Itseilmaisun tarve tuottaa luovuutta niin taiteeseen kuin tekniikkaan. Vrt. tekninen osaaminen ja musikaalisuus tai taiteellisuus, usein samassa ihmisessä. Esim. Leonardo da Vinci.

Yksinkertaisuus ja yhtenäisyys. Zenimäinen yksinkertaisuus ja asioiden hyväksyminen silloin kuin niitä ei voi muuttaa, kuten sää.

”Kaikkien ongelmien ydin on henkilökemioissa. Kun ne toimivat, niin kaikki muu kyllä ratkeaa” Samuli Syvähuoko, peliyrittäjä.

Urbanisoituminen, egoismi ja individualismi. Maaseudulla oli (on vielä jossain) yhteisöllisyys, kontrolli, henkilökohtaiset vuorovailutussuhteet.

Ihminen on laumaeläin.

Luokittelu on ihmismielelle luontaista.

Yleistäminen vs yksilöllisyys on sisäänrakennettua

Personallisuusongelma: ”minuuden monet muodot, minän häilyvyys” (Göran Schildt).

Ole aito, oma itsesi. Älä elä ihanneminän itsepetoksessa. Aitous ihanteeksi!

”Tule siksi mikä olet”, vanha kreikkalainen ohje.

Elämää ei voi hallita, liikoja miettimällä ja suunnittelemalla.

Olisi pyrittävä spontaanisuuteen, kulloisenkin tilanteen kokemiseen ja sen herättämien tuntemusten seuraamiseen.

Elä spontaanisti, liika harkinta lamauttaa. Elämä on kuin purjehtimista, on reagoitava spontaanisti aaltoihin, ei voi tietoisesti hallita tilannetta, varsinkaan pidemmälle etukäteen (Göran Schildt).

Jatkuva tiedostaminen (tietoisuus) häiritsee spontaanisuutta.

Kun toiminnan dynamiikka tempaisee mukaansa ja elämänvirta vie, silloin on spontaanisti mukana nykyhetkessä ja elää täysin rinnoin.

Ihmisen roolit ja persoonallisuuden ongelma: riittämättömyys, keskeneräisyys, epätäydellisyys. Ulkopuolisuus, sopeutumattomuus ja ”itsetarkkailun demoni kintereillä”. Kuka minä olen (milloinkin)? Miten saavuttaa mielenrauha ja -tyyneys?

”Ihanneminä” ja todellinen, arkinen minä, sellainen kuin olen kaikkine hyvine ja huonoine ominaisuuksineni. Elämää ei voi elää odottamalla parempaa uutta elämää (vita nuova), ei toivomalla ja haaveilemalla paremmasta itsestä. Elämä on nyt, se on arkea, kasvamista ja kehittymistä pienin askelin. Voittoja ja pettymyksiä.

Ihanneminä on itsepetosta, asiat tulee kohdata nyt sellaisina kuin ne ovat, minuus tulee hyväksyä juuri niin epätäydellisenä kuin se on. Horisontti pakenee aina.

Itsetarkkailu (introspektio) on riesa. Turhaa ajatella ”miltä tämä vaikuttaa”.

Elämässä, niin kuin (matka)purjehtimisessa, asetetaan päämääräriä, eli matkoja yhdestä satamasta toiseen. Siellä on hyvä levätä, kunnes taas on asetettava uusi päämäärä, tavoite eli satama. Jatkuvasti ei voi olla (ei ole hyvä olla) matkalla (Schildt).

Epäile, älä usko kaikkea (Göran Schildt).

Terve sielu terveessä ruumiissa, mens sana in corpore sano

”Personallisuutemme pysyy meille itsellemme käsittämättömänä. Se muuttuu kaiken aikaa.” (Göran Schildt).

”Se mitä me itse voimme tehdä on että pyrimme kohti intuitiivisesti aavistettuja päämäriä, olemme avoimia rikastaville virikkeille ja seuraamme ihailtuja tiennäyttäjiä, lyhyesti sanoen luotamme kompassiin jonka kohtalo on meille mukaan matkallemme antanut, vaikka emme tiedäkään asemaamme merikartalla, koska myös se muuttuu jatkuvasti.”

Objektiivisuuden harha, kohdetta tarkastellaan aina, väistämättä, subjektiivisesti, omien kokemusten ja tavoitteiden kautta suodatettuna.

Ihminen ei voi tarkastella kohdetta täysin ulkopuolisena, neutraalisti, liittämättä siihen omia näkemyksiä, vaikutteita, mielipiteitä, ennakkoluuloja, painotuksia, haluja, toiveita jne.

Henkilön sisäisen minuuden ja sosiaalisten roolien välinen levoten liike. Veijo Meri

Dante hyväksyi Firenzestä karkoitettuna kaikki arjen tilapäisyydet ja uskoi lopulta koittavan Vita Nuovan, uuden elämän.

Arjen ankeus ei ole välitila vaan se on elämä.

Aamut ovat luovuuden aikaa.

Ole se muutos jonka haluat maailmassa nähdä (Gandhi)

Mikään ei ole mahdotonta unelmissa ja elämässä

Tee hyviä asioita, pyri yksinkertaisuuteen, puutu asioihin heti, liiku päivittäin, ole utelias, opiskele päivittäin

Luovuus hyötyy avoimuudesta eri asioille, jotka vaikuttavat näennäisesti erillisiltä, mutta jotka sattumalta liittyvät toisiinsa yllättävällä tavalla.

Pelaa tunteilla. Yksi suurimmista virheistä on olettaa päätösten/ neuvottelujen olevan rationaalisia ja loogisia, koska todellisuudessa ne ovat lähes aina tunneperäisiä. Ihmiset tekevät päätöksiä egon, pelon, ahneuden, tyydyttämisen tarpeen ja monien muiden syiden perusteella

Kanssakäyminen kasvokkain lisää tuottavuutta

Työllä kuin työllä on taipumus venyä käytettävissä olevan ajan mittaiseksi.

Ihminen ei elä vain leivästä, ihminen tarvitsee inspiraatiota.

Positiivinen ja rakentava suhtautuminen tuo lisää energiaa ja vie asioita eteenpäin, negatiivinen suhtautuminen vie energiaa eikä edistä asioita.

Generalisti vai spesialisti? Vai neo-generalisti… (linkki)

Luovuus onnistuu jos on aikaa ja rentoutta, ei onnistu kiireessä.

Laatu onnistuu jos on aikaa keskittyä ja paneutua, ei onnistu kiireessä.

”Lajien eloonjäämistaistelussa selviävät ne, jotka pystyvät parhaiten mukautumaan muutoksiin, eivät vahvimmat ja älykkäimmät” (Darwin)

Kaikki on mahdollista!

Jos haluat jotain, saat sen. Se mihin keskittyy, vahvistuu. (Tämä on uskomus, ei luonnonlaki)

Luo tavoite, tee asioita sen eteen, tavoite toteutuu.

Keskity oleelliseen!

Keskitä voimavarat, älä rönsyile.

Yksinkertaista ongelmaa, jaa osiin.

Jos kuva/asia vaikuttaa monimutkaiselta, siinä on todennäköisesti jokin virhe. Asiat ovat pohjimmiltaan yksinkertaisia, on vain löydettävä malli tai kaava (Einstein).

Selvitä asiat heti.

Vieras kieli tuottaa järkevämpiä kuvauksia. Kuvaus perustuu enemmän järki- kuin tunneilmaisuihin. Teksti on asiapitoisempaa.

Fyysisen rasituksen kautta pääsee lähemmäksi henkistä minuutta

Kunnioitus pitää ansaita.

Hyväksy (asiat sellaisenaan, ihmiset, totea ja päästä irti ajatukset)

Ole kiitollinen (asioista, ihmisistä)

Liiku.

Liike on lääke.

Ole utelias (uusille asioille, ihmisille, kysy, etsi, keksi)

Lepää (hiljenny, rentoudu)

Buddha:

– Mistä voin olla kiitollinen?

– Mikä on tärkeää juuri nyt (tarkasteltuna kuoleman näkökulmasta

– Mitä negatiivisia toimintatapoja toistan?

– Millaista tulevaisuutta luon valinnoillani juuri nyt?

*

Ole avoin mutta kriittinen uusille asioille.

Oikeita tai vääriä valintoja ei ole, kaikki valinnat ovat yhtä arvokkaita.

Onnellisuus syntyy omien henkilökohtaisten tavoitteiden tiedostamisesta ja niiden toteuttamisesta. (Kirjoittaminen)

Älä murehdi menneitä, älä haaveile tulevasta, keskity tähän hetkeen (Buddha).

Jos ei nyt, milloin sitten? (Henkka Hyppönen)

Tärkeintä on asiakaskokemus, että asiakas tuntee tulleensa hyvin kohdelluksi, tuotteissa ei ole juurikaan eroja. (Jyrki Tähtinen) Pätee moneen asiaan.

Melkein mitä tahansa voi sopia, jos ymmärtää miksi joku haluaa jotain.

Muutos on luonnollista. Mikään ei ole pysyvää.

Muutosta ei kannata vastustaa, seuraa muutoksia ja mukaudu.

Maailma muuttuu jatkuvasti, ei ole pysyvää tilaa, aikaa tai paikkaa.

Ihmiset muuttuvat jatkuvasti, valitse mihin suuntaan aiot muuttua.

Luovuuteen tarvitaan rentoutta, sitä löytyy luonnosta ja vapaalta, ei aina toimistosta. Ympäristö vaikuttaa. (Ari Pulkkinen)

Herkkyys astia/havaita -> ennustaa. Determinismi, alkuehdot, kausaalisuus, intuitio

Downshiftata/kohtuullistaa, tehdä oikeita asioita

Työn vaativuus vai tärkeys?

Kommunikaatioväkivalta = aukttoriteetin omaava ohjaa..

Ylempää tarkasteltuna yksityiskohdat sumenee

Einstein: monimutkaisessa ja sotkuisessa teoriassa on jokin vika, maailma on järjestelmällinen ja looginen. On vain kysymys on siitä, että on löydettävä tuo kuvio tai kaava (malli)

Hyvät välineet ja menetelmät takaavat, että asiat epäonnistuvat nopeasti (mikä on hyvä)

Pyri kohti arjen yksinkertaisuutta

Älä yritä ymmärtää kaikkea

Pidä kiinni toimivasta kun mahdollista

Keskity oleelliseen

Älä hajota huomiokykyä epäoleellisiin

Kieltäydy informaatiosta, vältä infoähky

Keskity yhteen tehtävään kerrallaan

Käsittele s-posti vain kerran päivässä

Informoi lyhyesti, ytimekkäästi, selkeästi

Täsmennä tavoitteet

Se mihin keskittyy, se vahvistuu!

Ole utelias kaikelle uudelle

Ideat syntyvät eri asioiden leikkauskohdissa

Ole kriittinen, erota mielipiteet faktoista

Olemme keskinkertaisuuden ympäröimiä, media ym

Kaikki muuttuu jatkuvasti

Aivot muuttuvat, kehittyvät

Valitse ja harkitse mitä teet ja ajattelet

Pysähdy välillä, aikalisä, tarkastele kokonaisuutta

Aihe: muutos, uudistuminen, itsensä kehittäminen, itsetuntemus, onnellisuuden tavoittelu artofliving.fi

Zen:

– idea yhtä yksinkertainen kuin nerokaskin

– narulla ei voi työntää

– hyvä ei tarvitse olla, riittää kun on paras paikalla olijoista

– aivoja kuormittavat unenpuute, jatkuva ärsyketulva ja pakkotahtinen tekeminen

– zen: juuri tämä hetki

– zen: mietiskely, tässä ja nyt.

– zen: tyyneys, tarkkaavaisuus, vapautuminen

– tyyneys: keskitytään yhteen (mietiskely)kohteeseen – hengityksen seuraamisen avulla

– tarkkaavaisuus: mielen katselu, ajatusten tunnistaminen ja irtipäästäminen

-> antaa ajatusten tulla ja mennä, kuin pilvet taivaalla ajatus on kuin

-> pilvi taivaalla, sen takana on sinitaivas ja avaruus, äärettömyys

-> ajatuksia tulee, ne tunnistetaan, ja niistä luovutaan

-> ajatusten/mielenliikkeiden passiivinen tarkastelu omien ajatusten

-> tarkkailu

– vapautuminen: innoittunut mielenvire, luovuus, oivallukset

– menneisyyden ja tulevaisuuden pohtimisesta luopuminen (unesta herääminen)

– ajatus-tunne-toiminta (-jos tarkkailee ajatuksia, hallitsee niitä seuraavat tunteet ja teot)

– ajatusten tarkkailu tunnistaa turhat asiat ja antaa niiden mennä eikä vaikuttaa

– ajatusten virta muuttuu koko ajan ja voi viedä mennessään

– suurin osa ajattelusta on hukka-ajattelua, sekavia päiväunia

– hengitykseen keskittyminen (laskeminen 1-10) … voi ahdistaa jotakuta

-> keskity ulkoiseen kohteeseen, hengitys seuraa perässä keskity esim.

-> kesäpäivän poutapilviin meren yllä, meren ulappaan, aaltojen pauhuun

– tietoisuus=mielen ”katselu”, tarkkailu, nykyhetken kokeminen, tässä ja nyt

– koe asiat sellaisena kuin ne ovat, tulkitsematta, vapaana mielipiteistä

– mietiskely ei ole keino saavuttaa jokin päämäärä, tavoite

-> mietiskely on sekä keino että päämäärä kun istutaan hiljaa, niin

-> istutaan hiljaa. siinä koko juttu.

– ainoa auktoriteetti on elämä itse

– ei ole mitään eikä ketään opettajaa. Buddha: ”ole oma lamppusi”

– ei ole mitään eikä ketään joka kertoisi meille miten tulee olla ja elää

”No guru, no method, no method, no teacher” (Van Morrison). Ei ole ketään tai mitään joka osaisi kertoa sinulle miten kannattaa tehdä asioita. Sinun tulee itse oivaltaa. Tämä on ajatuksena samalla vapauttava ja myös pettymys..

*

– se mihin keskittyy, kasvaa – ajattele onnistumista, onnistut. keskity osaamiseen, osaat.

– ”you can do it if you really want”

”Just do it”

– tässä ja nyt, keskity nykyhetkeen, älä kuvitelmiin tulevaisuudesta ta menneisyydestä

– mieti yksinkertaisuutta, älä monimutkaisuutta, mieti ratkaisua, älä ongelmaa 1. selkeytä oma elämänkutsumuksesi: merkityksellinen tehtäväsi ja arvosi 2. aseta elämänkutsumuksesi mukaisia konkreettisia päämääriä 3. toimi 4. pidä tasapainoa yllä (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, uskopohjainen) 5. kehitä itseäsi jatkuvasti: lisää edistävien ja vähennä vastustavien voimien vaikutusta 6. noudata: kohdentamista/keskittymistä, pakottomuutta, kylv.&korj., synergiaa

Rentoutumisen kokemuksia:

– oppimiskokemukset, rajoja koettelevat urheilusuoritukset, kiireetön puuhastelu kiinnostavien asioiden parissa omaan tahtiin

– älä luule, ota selvää, kysy, keskustele, ole avoin, vilpitön, aito

– ihminen psykofyys kok: terve sielu terveessä ruumiissa ”mens sana in corpore sano”

– hiilarit aivojen ”polttoainetta”

– pyrkimys hyvään ja oikeaan

– kosminen tyhjyys (ilman jumalaa)? pelottavaa/vapauttavaa?

– whatever takes you through the night, is allright (John Lennon)

– what goes up, must go down

– Venerable Ajahn Mitsuo(jap): absol. totuus on omassa ruumiissa ja mielessä, tod.onnellisuus on mielessä ja jokainen voi sen saavuttaa. Älä etsi vastauksia ulkoa vaan keskity sisimpään: itseesi

– tyyneys, harmonia, hengitys

– body & mind, ensin rentoutuminen, hyväksyminen ja hallinta, sitten seuraava taso:mieli

– body & mind: ruumis ja mieli/tietoisuus, yksi ja sama, erottamattomat, päättyy kuolemaan

– body & soul: ruumis ja sielu, niitä ei ole erillisinä (!), p.o. sielu=mieli (!)

– aina voi tavoitella suurempaa ymmärrystä ja viisautta, joka asiassa, tie ei pääty

– ole avoin, niin tilanteet aukeavat, puhu

– joka paikassa/asiassa on maanantaiaamunsa

– ”jokaisella on tämänsä” (Saarikoski)

– ehkäise stressin synt./syyt – hitaasti (slow motion), ”hiljaa hyvä tulee”, (slow food)

– ota rauhallisesti, ole rennosti, älä kiirehdi

– asiat kyllä järjestyvät (joko hyvin tai huonosti)

– ala siksi mikä olet – ole oma itsesi

– usko vahvuuksiisi, käytä vahvuuksiasi

– asiat voi tehdä kahdella tavalla: hyvällä tai huonolla – valitse aina kummalla tavalla haluat

– ihmisellä ei ole rajoja

– kehitys loppuu tyytyväisyyteen

– jatkuva opiskelu, itsensä ja asioiden, kaikesta on jotain hyötyä – enemmin tai myöh.

– menestyminen merkitsee kykyä muuttua, sopeutua, kasvaa

– poisoppiminen: ajatusvirheet, vanhat kaavat

– onnellisuus vs. taloudellinen hyvinvointi, eivät korreloi!? vrt. ns. hyvinvontiyhteiskunnat

– taulu ei parane kehyksiä vaihtamalla

– oivalluksia, ideoita syntyy raja-aueilla kun eri alat, ilmiöt, tiedot, taidot kohtaavat

– ihminen on perusluonteeltaan laiska, välttelee velvollisuuksia ja vastuita (työntekijänä)

– irtiotto/rentoutuminen: kun tietoinen mieli lepää (ei ajattele mitään), alitajunta tuottaa ratkaisun

– pohdinta/reflektoituminen, laiskottelu, kelluminen, tasapainottaa ajattelun rasituksesta

– suden hetki: n. klo 4, ruumiinlämpö alhaisin, väsymys kova

– melatoniinin eritys n. klo 8-10, ruumiinlämpö kääntyy laskuun, vireystila laskee

– valo aktivoi, vaikuttaa mielialaan, sininen valo tehokkain (ja vahingollisin illalla unen kannalta)

– serotoniini tärkeä välittäjäaine, vaikuttaa mielialaan, valo vaikuttaa/tuottaa

– open source filosofiaa (Linus Torvalds): ”antaa ihmisten tehdä asioita joita he haluavat”

– minä pystyn vaikuttamaan menestykseeni (vastakohta: ajopuuteoria)

– se miten minulle elämässä käy on minusta itsestäni kiinni

– työ ei ole enää 40-kymppisenä (ja sen jälkeen) onnistumisen ja onnellisuuden ainoa mittari

– miehet eivät käsittele yksytyisasioita tai analysoi tunteita, kuten naiset

– vapaudenkaipuu vs. turvallisuushakuisuus, vast.suunt.vet.voimia

– tekeekö sitä mitä täytyy vai sitä mitä haluaa

– onnellisuus: pysähtyminen, rauhoittuminen, hiljentyminen, askeettisuus

– Demokritos, Epikuros: ataraksia=mielenrauha

– mielenrauha vaatii luopumista (Airaksinen 25.4.07)

– enemmän vähemmällä

– ihminen tarvitsee vain vähän ollakseen tyytyväinen

– yksinkertainen elämä, asia kerrallaan: rentoudu, nuku, opiskele, nauti, syö jne.

– buddhalainen hymy… (mitä se kätkee taakseen)

– keho ja mieli, zen 1) hengityksen 2) ajatusmaailman -tarkkailu

– mietiskely, tässä ja nyt, nykyhetki on tärkein, keskittyminen

– avoin kaikelle, takertumatta mihinkään (ei-ajattelu),

– asioiden kohtaaminen sellaisena kuin ne ovat, todellisuus, nykyisyys

– lakkaa yrittämästä, ole se mikä olet

– lakkaa yrittämästä, niin saat sen

– se mihin keskittyy, se lisääntyy

– olemme osa luontoa, emme sen yläpuolella

– ei ole mitään/ketään auktoriteettia joka pystyisi kertomaan mitä/miten tulee tehdä

– ei ole olemassa yhtä oikeaa tietä/polkua, jokaisella on omansa

– se mikä sopii toiselle ei sovi toiselle

– lataantuminen: henk. ja fyys., loma on henkistä lepoa, mutta fyys. puoli ylläpidettävä

– älä usko mihinkään, usko kaikkeen, valitse sinulle sopivia osia

– kaikessa/kaikissa on jotakin hyvää

– vältä ismejä, aatteita ja ideologioita

– ole kriittinen ja epäile, mutta älä tee siitäkään itsetarkoitusta

– tee rauhallisesti, aloita uudestaan, älä luovuta

– ole avoin, ihmisille ja asioille, kaikilta ja kaikesta voit oppia, ole utelias, perso elämälle

– jumalaa ei ole, jumala on kaikkialla ja kaikessa, kuningas on kuollut, eläköön kuningas!

– jokainen on arvokas omalla tavallaan

– jokainen tapaaminen/kohtaaminen, keskustelu on arvokas (->voi avata uusia asioita, näkökulmia)

– jokainen ihminen (vastenmielisinkin) voi tuoda uusia ajatuksia, arvokkaita asioita

– etsi jumaluutta itsestäsi, luonnosta, muista ihmisistä, näe hyviä asioita kaikessa

– näe mahdollisuuksia (ihmiset ja tilanteet)

– asioita tapahtuu, halusimme tai emme, on asioita joihin emme voi vaikuttaa, hyväksy se

– hyväksy tosiasiat joille ei voi mitään, silti voit itse valita miten suhtaudut niihin

– hyväksy tosiasiat, älä taistele niitä vastaan ja kuluta energiaa niihin turhaan

– luonnon laki: kaikki alkaa ja päättyy, syntyminen ja kuolema (-> kaikki hyvä ja huono loppuu joskus)

– pakko on vain syntyä ja kuolla

– onko elämä viiva/jana vai ympyrä? =ympyrä(!?)

– luonnon laki: asiat muuttuu (-> ihmiset muuttuu), mikään ei ole ikuista

– huolestuminen on taistelua tosiasioita vastaan, -> hyväksyminen vapauttaa energiaa

– älä teeskentele, se ei johda eteenpäin

– hyväksy asiat niin kuin ne ovat

– hyväksyminen on ymmärtämistä, ei avutonta taipumista kohtaloon

– ymmärrä, että asioiden tapahtumista ei ole ennalta määrännyt kohtalo tai jumala

– elämä ei seuraa sinua, sinä seuraat elämää

-> onnellisuus seuraa jos hyväksyy asiat sellaisina kuin ne tulevat

-> vastaan jos ei hyväksy, seuraa huonoa oloa, tyytymättömyyttä

– tapahtumien kulkuun voi pyrkiä vaikuttamaan

– asiat ovat (aina) seurausta jostakin (determinismi?)

-> mitään ei synny tyhjästä (?)

-> syihin voi vaikuttaa

– keskity oikeisiin asioihin nyt ja tässä

– jätä väärät ja vahingolliset asiat, ne vievät turhaan huomiota ja energiaa

– tapahtuu se mihin pyrit (tavoitit, yritit, toivoit)

– aika on rajallista, samoin muut resurssit (tiedot, taidot, kyvyt), vrk:ssa 24h kaikille

– valitse tarkoin miten ja mihin käytät aikasi, miten elät päiväsi

– ole utelias, tiedonjanoinen, opiskele, lue, kehitä itseäsi, valmistaudu !!!

– kaikki vaikuttaa kaikkeen, systeemiajattelu

– ihminen on kokonaisuus jonka ulottuvuudet ovat: fyysinen, psykkinen ja sosiaalinen

– kaikella on hintansa, mitään ei saa ilmaiseksi

– no pain, no gain. (ei tuskaa, ei saavutuksia)

– keskeneräiset asiat vievät energiaa

– luopua->saada, anna niin saat

– vapauden illusio, kaikkea ei tarvita: kännykät, teksti, data, kuva, ääni

– yhteiskunnassa arvostetaan asioita jotka ovat vaikeita saavuttaa

– elämänhallinta/painonhallinta

– lukot, esteet; tunnista, pura/avaa, voita, etene

– pelot; kohtaa ne, opettele ulos

– ratk. ong. on usein yllätt. yksinkert.niin ilm. ettei sitä huomaa

– muutos, merkitys. ”maailma muuttuu, muutu sinäkin”

– vain muutos on pysyvää

– muuta tapojasi, ajatuksiasi

– asenne, ajatus, teko, tulos

– sattumat, asioita tapahtuu, mutta voimme valita miten niihin suhtaudumme

– valinta on sinun, elämä on valintoja, sinä päätät, vapaus valita

– rentoudu

– ole oma itsesi, älä teeskentele, olet ainutkertainen ja arvokas sellaisena kuin olet

– huolehdi henkisestä ja ruumiillisesta hyvinvoinnista

– asiat tärkeysjärjestykseen

– ennakoi, varaudu, valmistaudu, suunnittele etukäteen

– keskity olennaiseen

– älä ota ylimääräisiä tehtäviä

– extreme, äärikokemukset

– liikkuminen, ulkoilu – pakoa? (todellisuuspako/eskapismi)

– elämän ohituskaista – kiire on vaarallista, suhteellista, tehtyä

– pyrkiä tekemään sitä missä on hyvä ja mistä pitää, ei sitä mitä on ajautunut tekemään ja mistä ei oikeasti pidä

– tila, fyysinen/mielen

– unelmat: vene, kirja

– elämänhallinta: kuka/mikä hallitsee? talous, minä

– tasapaino: työ/rentoutuminen, päätyö/sivutyö, palkkatyö/intohimo

– liikaa jotain on pahasta, sopivasti kaikkea on hyvästä

– miksi tehdä suuri muutos: siksi koska voin

– onko parempi elää haaveissa kuin nähdä unelmiensa romahtavan? (Paulo Coelho)

– ”jokaisessa piilee tarve tehdä jotain merkittävää elämässään” (Auli Irjala)

– kun kuulen, unohdan. Kun näen, muistan. Kun teen, ymmärrän.

– kiire vs. slow food

– Athos-vuori, luostari ja hiljentyminen, omien arvojen ja motiviien pohtiminen

– taktinen kiltteys (ulkonen ja sisäinen ilmiasu)

– jaa positiivista energiaa, hymyile, tutustu ihmisiin, joku voi muuttaa elämääsi

– universaali hyvyys, kaikille uskonnoille yhteinen sanoma. ei liity kirkkoon/uskotoon

– tärkeintä on etsiminen, ei löytäminen. matka itse, ei perille pääsy

– menestyminen on tie, ei päämäärä

– ulkoinen menestyminen vs. sisäinen menestyminen, jälkimm. tärkeä itselle: mitä muut ajattelevat vs. mitä itse ajattelen itsestäni, tekemisistäni, tavoitteistani

– anna tekojen puhua puolestaan, älä uhoa etukäteen, älä kehu jälkikäteen

– pohdi tavoitteitasi ja tekemisiäsi

– kohdentaminen/fokusointi: se mihin keskittää ajatuksensa ja voimavaransa, lisääntyy

– kaikille on mahdollisuuksia, muiden menestyminen ei ole itseltä pois

– onni ei ole asema jolle saavutaan joskus, vaan matkustustapa (M.Runbeck)

– menestyminen on itsestä kiinni

– ajatukset vaikuttava toimintaan, vrt. itseään toteuttava ennuste

– ”ajatus on teko”, ajatus-tunnetila-toiminta/käyttäytyminen

– luota intuitioon, sisäiseen tuntemukseen oikeasta ja väärästä

– elämän tasapaino tärkeää: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, uskopohjainen?

– sisäinen menestyminen on itsensä toteuttamisen tuottama tyydytys

– rentous/pakottomuus tekemisessä tuo tuloksia

– keskity tekemiseen, älä päämäärään

– tavoite saavutetaan tekemällä oikeita asioita

– itsetuntemuksen parantaminen oman elämän kehittymisen avain, muutos lähtee sisältä

– pohdi säännöllisesti omia arvoja, asenteita, tavoitteita, motiiveja

– omien työskentelytapojen ja vuorokausirytmin löytäminen: mikä sopii? esim. aamut?

– aika ja kiire on suhteellista

– tee heti, asioiden sirtäminen lisää kiirettä ja ahdistusta

– aika kuluu ja määräpäivä lähestyy kuten kodin varastot ja komerot tuppaavat täyttymään

– vaara: ole kriittinen vrt. psykokulttuuri, psykologisointi, terapiat, yksilöllisyyden korost.

– huom: onko kaikkiin ongelmiin on syy pään sisällä?

– ihminen on laumaeläin

– jos epäonnistut, yritä uudestaan

– reaktiivinen-proaktiivinen/ulkoistaja-sisäistäjä

– vastuunotto omasta elämästä

– minä itse päätän mitä minulle tapahtuu, eivät ulkoiset olosuhteet

– ihmisen perusviettejä/toiminto/omin. on hengissä säilymisen (ja lisäänt.) varmistaminen

-> hengissä säilymisen pyrkimys näkyy mm. työelämässä kriisitilanteissa

-> itsesäilytysvietti, oman edun tavoittelu/ajaminen mitä on aito

-> pyyteettömyys/välittäminen (vrt. vanhemmat-lapset)

– etsi hyvää sieltäkin missä sitä ei näyttäisi olevan

– kaikessa on puolensa, hyötynsä, merkityksensä

– AIDA: Attention, Interest, Desire, Action (huomio, kiinnostus, halu, toiminta)

– arki(työ/rutiinit) parasta terapiaa

– meri, meren lumo – vesi on elämän lähde

– parempi aloittaaa nopeasti ja kerätä kokemuksia, kuin tehdä täydellinen ratkaisu

– tärkeämpää on mitä tehdään kuin miten tehdään (vrt. mikä teknologia/lopputulos)

– parhaimmat innovaatiot eivät tule spesialisteilta, vaan ihmisiltä joilla laaja ja monipuolinen koulutus

– on tärkeämpää tehdä oikeita asioita kuin tehdä asioita oikein

– ”mitä vanhempi sitä parempi” sanottua teollisten tuotteiden kestävyydestä – laatu

– suomalainen koulutus ja lasten kasvatus tuottaviksi kallista vrt. halpamaat

– luxemburgilaistuminen, degeneroituminen, pöhöttyminen

– projektien ajankäyttö: hallinnolliset vs. tuottavat

– ammativaihto, unelmat, vapauden illusio

– työpaikan vaihto=esimiehen vaihto

– rankitasapaino koulutus/osaaminen vs. tehtävät/asema

– kokeneen ja kalliin konsultin sijasta nuori, halvempi, koulutetumpi

– HS 22.9.2006: ”ydinosaaminen suomessa, tuotanto ja palv.hankitaan muualta (halv.työv.maista)”, kuinkas sitten kävikään..

– Intia (My job went to India/Ukraine/China/Czech)

– insinööritapa: tekniikasta puhuminen, muut ei ymmärrä puoliakaan..

– p.o. laaja-alaisempi näkemys, monialaosaajia, poikkitieteelisyys

– koti on naisten maailma, maailma on miesten koti

– mitä suomeen jää, mitä täällä kannattaa/on järkevää tehdä?

– (kauko)ulkoistamisen etu = ulkom. kustannusetu – kotim. tuottavuusetu

– innovaatiot, mahdollisuus

– tutkimuksen mukaan työhyvinvoinnin ja jaksamisen perusta: kotiasiat p.o. kunnossa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *