ArchiMate -elementtien osajoukko

ArchiMate on monipuolinen ja laaja mallinnuskieli, mutta tyypillisesti osajoukko sen elementeistä riittää useimpiin käyttötarkoituksiin. Alla olevissa taulukoissa on esitetty keskeisimpiä ArchiMate-elementtejä, joilla voidaan mallintaa useimmat tapaukset (80%).

Keskeisimmät ArchiMate -elementit

Yhteystyypit

Elementtien väliset yhteystyypit (rakenteelliset ja dynaamiset).

Yleisimmät kaaviotyypit

Erilaisia kaaviota voidaan laatia vapaasti, mutta eri lähteistä voidaan johtaa muutamia keskeisimpiä kaaviotyyppejä, jotka niin ikään riittävät useimmiten kuvaamaan kehittämiskohdetta kattavasti.

Keskeisimpiä kaaviotyyppejä ovat:

  1. Tavoitenäkymä tai visionäkymä (Vision View Diagram), jossa käytetään ArchiMate Motivation -elementtejä. Tämä kaaviotyyppi soveltuu kehittämiskohteen taustatekijöiden ja tavoitteiden kuvaamiseen.
  2. Kerrosnäkymä (Layered View Diagram), joka yhdistää er kerrosten elementtejä. Tämä kaaviotyyppi soveltuu esimerkiksi yleiskuvaksi, kontekstikaavioksi, tai toimintaympäristön kuvaamiseen.
  3. Integaationäkymä (Integration View Diagram), eli tietovirtakaavio, josta tyypillisin variaatio on sovellusintegraationäkymä. Sillä kuvataan sovellusten välistä tiedonvaihtoa: mitä tietoa siirtyy mistä-mihin. Integraatio-/tietovirtakaaviosta on eri variaatioita sovellusten vuorovaikutuksen lisäksi kuten esim. toimijoiden vuorovaikutus- ja prosessien vuorovaikutus kaaviotyypit.

Muita hyödyllisiä kaaviotyyppejä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Käsitemalli, käsitteet ja niiden väliset suhteet (+ kardinaliteetit).
  • Alustakuvaus, eli sijoittelukaavio (Deployment Diagram). Tämä kaaviotyyppi soveltuu esimerkiksi sovelluksen ohjelmistojen ja palvelinten kuvaamiseen.