ArchiMate esimerkkejä

JHS179 esimerkkikaavioita mallinnettuna QPR EA-välineellä.

Paljon ArchiMate-esimerkkejä löydät täältä: linkki.

1. Pelkistetty esimerkki arkkitehtuurin kerrosnäkymästä

Pelkistetty esimerkki arkkitehtuurin kerrosnäkymästä.

2.  Kerroksellinen näkymä

Kerroksellinen näkymä (yleinen).

3. Prosessinäkymä

Prosessinäkymä.

4. Palvelut ja palvelusopimukset

Palvelusopimukset SLA, OLA.

5.  Palveluiden toteutusnäkymä

Palveluiden toteutusnäkymä.

6.  Palvelupolku

Palvelupolku.

7.  Service Blueprint

Service Blueprint.

8. Pilvipalvelumallit

XaaS palveluiden hallintamallit.

9. Pilvipalvelumallit organisaation näkökulmasta tarkasteltuna

Pilvipalvelut organisaation kannalta.

10. Rajapintojen vuorovaikutuksen kuvaaminen

Sama tilanne kahdesta eri näkökulmasta: 1) palvelulähtöinen kaavio, 2) integraatiorajapintakaavio.

Organisaation A Tietojärjestelmä A tarjoaa palvelun A-1, jota käyttää Organisaation B Tietojärjestelmä B (kuva alla).

Rajapintojen vuorovaikutuksen kuvaaminen.

Tietojärjestelmien välinen integraatio rajapinnan kautta, dynamiikkaa havainnollistava kaavio: Tietojärjestelmä B kutsuu Tietojärjestelmän A tarjoamaa rajapintaa A-1, ja saa vastauksen synkronisesti (kuva alla).

Rajapintojen vuorovaikutuksen kuvaaminen 2.

11. Esimerkki karkean tason sekvenssikaaviosta

Karkean tason sekvenssikaavio.

HUOM! ArchiMate 3.0 versio sisältää myös tietojärjestelmäprosessi-elementin (kuvassa yllä sininen
prosessivaihe).

12. Esimerkki tarkemman tason sekvenssikaaviosta

Tarkemman tason sekvenssikaavio – UML.

13. SaaS -palveluiden mallintaminen

SaaS-palvelu mallinnetaan tietojärjestelmäpalveluna. Palvelun toteutus on palvelun tarjoajan vastuulla, eikä sen ratkaisun kuvaaminen ole oleellista asiakasorganisaation kokonaisarkkitehtuurin kannalta. Palvelun tarjoaja voi tarvittaessa erikseen kuvata palvelun takana olevan teknisen ratkaisun (kuva alla).

SaaS palvelun mallintaminen.

14. Esimerkki ESB-palvelun käytöstä (VIA)

”Sanomapohjaisten viestien muunnokset voivat olla esimerkiksi REST-protokollalla tulevan sanoman
muuttaminen SOAP-sanomaksi. Alla olevissa kuvissa (8 ja 9) on hahmoteltu erityyppisiä
muunnosskenaarioita.” [JHS179-suositus]

SOAP/REST -sanomien muunnokset VIA:n avulla – esimerkki 1 (kuva alla).

SOAP-REST -sanomien muunnokset VIA-n avulla – esimerkki 1.
SOAP-REST -sanomien muunnokset VIA-n avulla – esimerkki 2.
Suurten tiedostojen siirtoratkaisun periaate-sekvenssikaavio..

15. Tiedostojen siirrot (SFTP)

Tiedoston siirrot VIA:n avulla (kuva alla).

Tiedostojen siirrot (SFTP).

16.  Alustapalvelut

Alustapalvelut: yleinen esimerkki ja case-esimerkki (kuva alla).

Infrastruktuurinäkymä.

17. Mikropalvelut (Microservices Architecture)

Mikropalveluarkkitehtuuri.

Vertailun vuoksi monoliittinen ratkaisu kuvassa alla.

Monoliitti.

18. Palveluiden tunnistaminen ja modularisointi

Palveluiden tunnistaminen ja modularisointi.